Projekt skupiał się na kompleksowym opracowaniu mapy procesów aplikacji B2B oraz na zapewnieniu odpowiedniego szkolenia z zakresu korzystania z platformy bubble.io.

1.  Wykonanie Mapy Procesów Aplikacji B2B: Na początku projektu przeprowadzono analizę procesów aplikacji B2B, identyfikując główne etapy, operacje i interakcje między użytkownikami. Następnie wykonano mapę procesów, która graficznie przedstawiała cały przepływ działania aplikacji, wraz z poszczególnymi krokami i ich zależnościami. Mapa ta stała się kluczowym narzędziem w zrozumieniu i optymalizacji działania aplikacji B2B.

2.  Mapowanie Wymagań Funkcjonalnych: W ramach projektu przeprowadzono także mapowanie wymagań funkcjonalnych aplikacji B2B, które zostały uwzględnione w procesie tworzenia mapy procesów. Dokładnie zdefiniowano oczekiwane funkcje i zachowania systemu, aby zapewnić spójność i kompletność działania aplikacji.

3.  Doradztwo w Zakresie Wymagań Funkcjonalnych: Oprócz samego mapowania, nasz zespół doradców udzielił wsparcia i porad w zakresie wymagań funkcjonalnych aplikacji. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, klient otrzymał cenne wskazówki i sugestie dotyczące optymalizacji funkcji oraz usprawnienia użytkowania aplikacji.

4.  Wykonanie Szkoleń z Użycia bubble.io: W ramach projektu przeprowadzono również szkolenia z zakresu korzystania z platformy bubble.io, która została wykorzystana do budowy aplikacji B2B. Szkolenia te miały na celu przekazanie klientowi niezbędnej wiedzy i umiejętności w obszarze tworzenia aplikacji bez kodowania, co pozwoliło mu na samodzielne zarządzanie i rozwijanie aplikacji w przyszłości.

Dzięki kompleksowemu podejściu do projektu, nasz zespół dostarczył klientowi nie tylko mapę procesów aplikacji B2B, ale także cenne doradztwo w zakresie wymagań funkcjonalnych oraz niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego korzystania z platformy bubble.io. Ostateczny efekt to lepiej zrozumiana i zoptymalizowana aplikacja B2B, która sprosta oczekiwaniom użytkowników oraz przyniesie korzyści biznesowe klientowi.